docházkový systém pro školky

Získejte zpětný odkaz zdarma - Váš článek zde zdarma!

Funkční docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny představuje společnost Dignus.cz, účelný online informační systém pro školky se používá rovněž v jeslích anebo dětských skupinách

Nutný docházkový modul vytvořený společností Dignus je využitelný rodiči, jejich potomky i zaměstnanci. Žádaný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má vynikající zabezpečení a současně je uživatelsky komfortní. Praktický Dignus informační systém školky se vyrobil pro pracovníky v mateřské školce, zaměstnancům i rodičům, při výchově svěřených děcek pomáhá k dobré kooperaci mezi rodiči a vychovateli. Modul Dignus předkládá nezbytné informace pro rodiče, umožňuje vkládat aktuální zprávy, fotografie, rovněž se do systému mohou vložit materiály nutné k fakturaci. Společně se díky kvalitnímu, ale uživatelsky pochopitelnému modulu může lehce vypočítat školné z podkladů o docházce dětí. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Potřebné statistiky a sestavy jsou zpracovávány pro management školních zařízení.

Protože je provozovatel zařízení ze zákona povinen vést průběžnou evidenci dětí, proto je musí zavést registrace svěřených děti. Prověřený docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje potřebu elektronického zaznamenávání dětské docházky dětí s čipy nebo vstupními kartami. Program Dignus práci zaměstnanců usnadní, k tomu zjednoduší veškerou registraci provozu MŠ, jeslí, popřípadě dětské skupiny. Modul bude školským zaměstnancům před uvedením do praxe představen a předveden, pomůže se jim s prvotními nesnázemi, dotazy se zodpoví.

Dignus bude kamarádem i pro pedagogy, kteří lépe ovládají vzdělávání dětí než administrativu. Program Dignus velmi zlehčuje veškeré administrativní úkony na celkové minimum. Mateřským školkám, jeslím i dětským skupinám se program předává vytvořen na míru a zakódován, správa programu je tak zajištěna před vniknutím nepravých osob.


ZDROJ.cz - katalog odkazů TOPlist

NAVRCHOLU.cz
www-a-reklama pocitace neuvedeno

 

Tento reklamní blog podporuje CZWWW, Kompletně.cz a CZIN.eu. Dále katalog Katalog Maq.cz a také je pr web registrovaný do megaKatalog.cz.